medicinski fakultet 1-01

¨SESTRINSTVO JUČER, DANAS I SUTRA¨13.-14..11.2017.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA PRVO OBAVJEŠTENJE III NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA O SESTRINSTVU SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ¨SESTRINSTVO JUČER, DANAS I SUTRA¨13.-14..11.2017. Veliko mi je zadovoljstvo i čast pozvati Vas da uzmete učešće u radu III …


Najava odbrane magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidat Mahić Amra, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom “ULOGA MEDICINSKE SESTRE U EDUKACIJI O ISHRANI I TJELESNOJ AKTIVNOSTI OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 2“ Javna odbrana magistarskog …