Gostujuće predavanje

Dana 18.04.2018. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici posjetitla je Prof dr sc Molini Patel, šef ureda za aerozagađenje Sjedinjenih Američkih država. U sklopu svoje posjete profesorica Patel je održala jednosatno preavanje na temu aerozagađenja. Predavanje je počlelo u 10.00 u …


UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja Edina Fazlić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom “LJUDSKI RESURSI KAO FAKTOR KVALITETE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI” Javna odbrana magistarskog rada će se održati …


Mobilnost studenata na Medf UNZE

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, doc dr sc Harun Hodžić održao sastanak sa studentima koji će u sklopu programa mobilnosti provesti jedan semestar na našoj  ustanovi. Studenti iz Belgija i Njemačke imati će priliku da uče, razvijaju svoje vještine …