Međunarodna saradnja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici


Posjeta u sklopu mobilnosti  KA107 ERASMUS+ Projekta sa Odisee University College iz Belgije

U periodu od 16.-22.04. 2017 godine na Medicinskom fakultetu- Studijskom programu Zdravstvena nejga Univerziteta u Zenici boravio je predavač Tim Torsy sa Odisee University College.a iz Belgije koji ima svoje kampuse u Gentu, Aalstu, Sint NIklaasu i Briselu. Tokom svog boravka predavač Tim Torsy je aktivno radio sa studentima I i II godine studijskog programa Zdravstvena njega  radio na temi ¨Intervencije i aplikacije nazogatrične sonde¨. Edukacija se odvijala u Trening centru studijskog programa zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE.

U prilogu možete pogledati prezentaciju predavača: Gastric tube insertion

 

Sam predavač je o svom boravku rekao slijedeće:

¨In the context of the Erasmus+ program (staff mobility for teaching) it was the second time that I visited the Faculty of Medicine from the University of Zenica where I had the opportunity to exchange knowledge about gastric tube insertion with students from nursing education. Through both formal and informal contacts with students and teachers, a foundation has been made for further cooperation on different fields: student exchange for internship, teacher echange, further development of the training center, … In order to maintain this valuable cooperation (and off course also because of the positive experience this time), I would like to come back next academic year

20170418_101039 20170420_102241

 

 


POSJETA U SKLOPU MOBILNOSTI KA107 ERASMUS+ PROJEKTA SA UNIVERZITETA U PREŠOVU

U periodu od 03.-07.04.2017. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici ugostio je predavača PhDr Lubomira Lizakova iz Slovačke, sa Univerziteta u Prešovu  u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti između naše dvije ustanove. Studenti su tokom boravka PhDr Lizakove imali priliku čuti interesantne prezentacije iz oblasti astme i shaken baby sindroma te čuti informacije o mogućnostima odlaska i studiranja na Unvierzitetu u Prešovu, Slovačka u sklopu mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Ovo je  samo jedna od mobilnosti koje sprovodi Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici a naročito studijski program Zdravstvena njega s ciljem prepoznavanja na internacionalnom nivou. Tokom svog boravka Lizakova je imala priliku sprovesti i praktični rad u Trening centru za sestrinske kliničke vještine koji se u rangu sa Europskim trening centrima za razvoj kliničkih vještina i intervencija. Usklađenost programa sa EU direktivom u oblasti Zdravstvene njege i na programu Zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici omogućava lakšu mobilnost nastavnog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici studijskog programa Zdravstvena njega.

Prema navodima PhDr Lizakove možemo vidjeti da je imala veoma dobro iskustvo tokom boravka na našem Univerzitetu i našem Gradu.

My nameis PhDr. Lubomira Lizakova, PhD. I teach on Uiversity of Presov in Presov on FacultyHealtCare.  I was in Bosna and Hercegovina from 3. 4. 2017 to 7.4. 2017. I had three prezentation for students 1. and 2. year of study about Faculty Healt Care in Presov, Baby Shaken Syndrom and Asthma. I spent very interesting and nice time in Bosna and Hercegovina. Bosna and Hercegovina is very nice country. I met very interesting people there. I have very beautiful experiences. (L. Lizakova). 

 

U prilogu možete pogledati prezentacije koje su održane tokom boravka u Zenici.

Pezentation Baby shaken syndrom

Prezentatin ASTHMA

Prezentation Faculty of Healt Care in Presov

20170404_113005 20170404_115550 20170405_120645 20170405_121116