medicinski fakultet 1-01

Unapređenje međunarodne suradnje na prostoru Zapadnog Balkana

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici posjetili su predstavnici Federalnog ministarstva zdravastva (gdin dr Goran Čerkez), GHL udruženja (Vladimir Arsovski, Samra Selimović), Project HOPE (Emilija Dukovski) iz FYROM i prof Johan van Wieren (Holandija, Groningen) te u sklopu posjete održali radni …medicinski fakultet 1-01

Najava odbrane magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidat Kasema Mehić-Durmić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom “UTICAJ SOCIO-EKONOMSKIH FAKTORA NA STILOVE ŽIVOTA I KVALITET ZDRAVLJA UČENIKA OSMOG I DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE“ Javna odbrana magistarskog …