Međunarodna suradnja

Delegacija OJ Medicinskog fakulteta UNZE Studijskog programa Zdravstvena njega boravila je u sklopu Erasmus KA107 projekta mobilnosti nastavnog osoblja između OJ Medicinskog fakulteta UNZE i University of Applied Science Hanze Hoegschool Groningen. U sklopu petodnevne posjete u periodu od 02.-06.06.2018. …


NAJAVE ODBRANA MAGISTARSKIH RADOVA

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA   OBJAVLJUJE   Da će kandidatkinja Dženana Krličević, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom   “SESTRINSKE PROCEDURE I INTERVENCIJE U POSTOPERATIVNOM TRETMANU RADIKALNE I POŠTEDNE HIRURGIJE KARCINOMA DOJKE”   Javna odbrana …


Obavijest o upisu u I godinu studija

UPIS U I ( PRVU ) GODINU STUDIJA OBAVIĆE SE U PERIODU OD 09.07.2018.godine DO 13.07.2018.godine    OD 10,00 h DO 13,00h   ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI :   1.LJEKARSKO UVJERENJE ; 2.DVIJE SLIKE  4cm x 6 cm ; 3.UPLATNICE …