skip to Main Content

Nove objave

Konačna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće- Broj: 05-200-001-295/21-1 Zenica, 09.07.2021.god. Na osnovu člana…

Konačna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće- Broj: 05-200-001-294/21-1 Zenica, 09.07.2021.god. Na osnovu člana…

Kandidati koji nisu položili prijemni test za upis na i ( prvu ) godinu integrisanog studija – Opća medicina

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET 06.07.2021.godine KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI PRIJEMNI TEST ZA UPIS NA…

Preliminarna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI  FAKULTET Broj: 05-103-019-286/21 Zenica, 06.07.2021 god. Na osnovu člana 176. i…

Preliminarna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI  FAKULTET Broj: 05-103-019-285/21 Zenica, 06.07.2021. god. Na osnovu člana 176. i…

Redovni godišnji sastanak “Florence Network”

U danima 20. i 21.05.2021. godine održan je redovni godišnji sastanak "Florence Network" sa specifičnom…

Druga po redu M3D radionica

Dana 11.05.2021. godine u sklopu projekta "Optimization and usage of 3D technology in medicine and…

Međunarodni dan sestrinstva

12. Maja obiljezava se međunarodni dan sestrinstva. Obzirom da medicinske sestre/tehnicari čine više od 1/3 …

Back To Top