skip to Main Content

ONLINE PRIJAVA
na Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija
na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (prvi upisni rok)

Nove objave

Back To Top