skip to Main Content

Dani otvorenih vrata UNZE 22

 

——————————————

Vježbe iz predmeta Anatomija…..

Naši studenti vrijedno rade na sticanju novih znanja  i vještina. Kvalitetno poznavanje bazičnih/fundamentalnih medicinskih nauka ključno je za razvoj svih ostalih vještina.

Back To Top