skip to Main Content

Obavijest o održanom sastanku

  • 21.12.2021.
  • M3D

Dana 16.12.2021. godine u sklopu aktivnosti projekta koji je finansiran od strane CEI inicijative a pod nazivom „M3D“  održan je stručno edukativni – sastanak na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u…

Pročitajte više

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2021/22. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Univerzitet Odisee, Belgija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U ZENICI  KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2021/22. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet Odisee, Belgija Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu…

Pročitajte više

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru programa Erasmus+ KA107 CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET, TURSKA

KONKURS za studente  Univerziteta u Zenici za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru programa Erasmus+ KA107 CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET, TURSKA  Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2021/2022.godine u…

Pročitajte više

Konkurs za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega, za mobilnost u akademskoj godini 2021/22. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Tallinn Healthcare College, Estonija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U ZENICI  KONKURS za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega, za mobilnost u akademskoj godini 2021/22. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Tallinn Healthcare College, Estonija Ured za međunarodnu saradnju…

Pročitajte više

iDEALab: Poziv za studente

iDEALab Medicinskog fakulteta UNZE poziva studente ovog fakulteta da se prijave za učešće i rad rad na projektima koji se trenutno implementiraju. Svi studenti koji žele da steknu dodatna znanja i učestvuju u radu iDEALab.a neka kratku biografiju i motivaciono…

Pročitajte više

Konačna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće- Broj: 05-200-001-295/21-1 Zenica, 09.07.2021.god. Na osnovu člana 67. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18 i 04/19), člana 114. stav (1) tačka dd) …

Pročitajte više
Back To Top