skip to Main Content

KONAČNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, OPĆA MEDICINA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. – II UPISNI ROK

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka de) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 2.…

Pročitajte više

KONAČNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. -II UPISNI ROK

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka de) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 2.…

Pročitajte više

PRELIMINARNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA-  II UPISNI ROK 

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim…

Pročitajte više

Preliminarna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI  FAKULTET Broj: 05-103-019-279/23 Zenica, 05.07.2023. god. Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu…

Pročitajte više

Preliminarna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Opća medicina

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI  FAKULTET Broj: 05-103-019-278/23 Zenica, 05.07.2023. god. Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Opća medicina na Medicinskom fakultetu…

Pročitajte više
Back To Top