skip to Main Content

Jedanaesti dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini

JEDANAESTI DANI BHAAAS U BOSNI I HERCEGOVINI SARAJEVO 2019 Novotel Sarajevo Bristol Hotel Četvrtak, 20. juni  – Nedjelja, 23. juni 2019 Jedanaesti “Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) u BiH” će se održati u Sarajevu, od 20. juna do 23.…

Pročitajte više

ProSes dodjeljuje stipendije za master i doktorske studije

U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), treća komponenta je usmjerena na unapređenje formalnog javnog obrazovanja medicinskih sestara. Proces modernizacije nastavnih planova i programa podrazumijeva i postepeno povećanje zastupljenosti medicinskih sestara među nastavnim kadrom. To je međunarodno…

Pročitajte više

Akreditacija 2019

U sklopu procesa reakreditacije Univerziteta u Zenici obavljena je i akreditacija studijskog programa Zdravstvena njega. Proces akreditacije studijskog programa obavili su recezenti i komisjia imenovana od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. U procesu…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada: Nino Alić

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidat  Nino Alić, dipl.med.teh.  javno braniti magistarski rad pod naslovom "DISTRIBUCIJA ARTERIJSKE TENZIJE I FAKTORA RIZIKA KOD ŠKOLSKE DJECE" Javna odbrana magistarskog rada će se održati 07.03.2019. godine s…

Pročitajte više
Back To Top