skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Nezrina Redžović, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom “POSTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ I ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 04.02.2020. godine s početkom u…

Pročitajte više

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Iman Kovač, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "PROCJENA EFIKASNOSTI SCREENING-A NA KARCINOM GRLIĆA MATERNICE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU OD 2009-2015.GODINE" Javna odbrana magistarskog rada…

Pročitajte više

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja Andrijana Jurić, dipl.med.sestra javno braniti magistarski rad pod naslovom "UPRAVLJANJE RIZIKOM POVEZANO SA HIGIJENOM RUKU U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU TUZLA" Javna odbrana magistarskog rada će se održati 08.10.2019.…

Pročitajte više

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i 18 domova zdravlja, danas su formalizirali početak stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (psihologa i socijalnih radnika) iz centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH za dječiju i adolescentnu psihoterapiju…

Pročitajte više
Back To Top