skip to Main Content

PRELIMINARNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA-  II UPISNI ROK 

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,

PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA-  II UPISNI ROK 

Red.br. Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Ukupno
1. Baltić Ilvana RSF 39.2 19.3 58.5
2. Mahmić Alma RSF 36 16.6 52.6
3. Buljubašić Ajla RSF 36 16.6 52.6
4. Alispahić Lamija RSF 32.8 13.3 46.1
5. Salić Lejla RSF 31.2 11.3 42.5
6. Tuka Emina RSF 29.6 11.3 40.9
7. Pašanbegović Emela RSF 29.6 11.3 40.9
8. Velispahić Adna RSF 24.8 8 32.8
9. Sivac Adna RSF 22.4 8.6 31

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 9.

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI  NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.

Back To Top