skip to Main Content
KONKURS Za Studente Univerziteta U Zenici, Medicinski Fakultet- Zdravstvena Njega Za Učešće U BIP Programu Koji Organizuje Univerzitet Primijenjenih Nauka U Groningenu, Holandija

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, Medicinski fakultet- Zdravstvena njega za učešće u BIP programu koji organizuje Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu, Holandija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za kratki program mobilnosti studenata Medicinskog fakulteta, studijski program Zdravstvena njega, za Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu u okviru Blended Intensive Programme iz zdravstvene njege .

Mobilnost će biti implementirana u periodu 29.01 – 10.02.2024, a obavezno je online prisustvo studenata u periodu od 29.01-02.02-2024. u skladu sa programom kojeg će kandidati dobiti. U period od 05. – 09.02.2024 obavezno je prisustvo studenata  na za Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu, Holandija (dani putovanja 04.02.  odlazak i 10.02. povratak). Za mobilnost se mogu prijaviti studenti I, II i III godine studijskog programa zdravstvena njega a dostupno je 6 mjesta za mobilnost. Troškovi učešća na ovom programu su u potpunosti pokriveni

Rok za prijavu  30/11/2023 godine do 12:00 h, a student uz prihjavu dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • biografija
  • motivaciono pismo
  • uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom (studenti II i III godine)
  • pasoš

Prijave dostaviti na e-mail mms@unze.ba

Back To Top
en_GBEN