skip to Main Content

VAŽNA OBAVIJEST!!!

Studenti su dužni nositi masku cijelo vrijeme boravka na fakultetu!
Grupa II za predavanje treba da dođe u ponedjeljak (12:30) u 11:30 u Amfiteatar fakulteta radi dodjele ISSS šifre, grupi I će biti dodijeljena ujutro na predavanju.
Grupa I opće medicine koja dolazi na predavanje treba da dođe u učionicu 203 (drugi sprat), u 12:45!
Grupa II opće medicine treba da dođe u Amfiteatar fakulteta (pored studentske službe) u ponedjeljak, 12.10. u 13:30.
Back To Top