skip to Main Content

„Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom“.

„Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom“.  Dana 15/16.04.2024. godine održana je konferencija Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje…

Pročitajte više

Konkursi za razmjenu studenata

Poštovani studenti u prilogu su Konkursi za razmjenu: Univerzitet u Jaenu (studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku) - https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-jaenu-spanija/   Konkurs za studente Medicinskog fakulteta, Groningen: https://unze.ba/konkurs-za-studente-medicinskog-fakulteta-univerziteta-u-zenici-studijski-program-zdravstvena-njega-za-mobilnost-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemlj/

Pročitajte više

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, Medicinski fakultet- Zdravstvena njega za učešće u BIP programu koji organizuje Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu, Holandija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za kratki program mobilnosti studenata Medicinskog fakulteta, studijski program Zdravstvena njega, za Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu u okviru Blended Intensive Programme iz zdravstvene njege . Mobilnost će biti implementirana u…

Pročitajte više
Back To Top
en_GBEN