skip to Main Content

iDEALab: Poziv za studente

iDEALab Medicinskog fakulteta UNZE poziva studente ovog fakulteta da se prijave za učešće i rad rad na projektima koji se trenutno implementiraju. Svi studenti koji žele da steknu dodatna znanja i učestvuju u radu iDEALab.a neka kratku biografiju i motivaciono…

Pročitajte više

Konačna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće- Broj: 05-200-001-295/21-1 Zenica, 09.07.2021.god. Na osnovu člana 67. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18 i 04/19), člana 114. stav (1) tačka dd) …

Pročitajte više

Konačna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće- Broj: 05-200-001-294/21-1 Zenica, 09.07.2021.god. Na osnovu člana 67. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18 i 04/19), člana 114. stav (1) tačka dd) …

Pročitajte više

Preliminarna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI  FAKULTET Broj: 05-103-019-286/21 Zenica, 06.07.2021 god. Na osnovu člana 176. i člana 177. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu integrisanog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022.god.…

Pročitajte više

Redovni godišnji sastanak “Florence Network”

U danima 20. i 21.05.2021. godine održan je redovni godišnji sastanak "Florence Network" sa specifičnom temom "Global Human Security"  koji predstavlja mrežu Univerziteta/Fakulteta koji pružaju edukaciju iz oblasti sestrinstva tj zdravstvene njege. Tokom dva dana intenzivnog druženja i edukacija gdje…

Pročitajte više

Druga po redu M3D radionica

Dana 11.05.2021. godine u sklopu projekta "Optimization and usage of 3D technology in medicine and heaht care - learn on experience" (M3D) održana je druga po  redu radionica koju su vodili eksperti sa Univerziteta u Pavi.  Tema radionice bila je…

Pročitajte više

Međunarodni dan sestrinstva

12. Maja obiljezava se međunarodni dan sestrinstva. Obzirom da medicinske sestre/tehnicari čine više od 1/3  uposlenih u globalnom zdravstvenom sistemu, uloga medicinskih sestara tehničara  je vitalna za funkcionisanje jednog zdravstvenog sistema sto se pokazalo i u teškim trenutcima pandemije. Našim…

Pročitajte više
Back To Top