skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Iman Kovač, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "PROCJENA EFIKASNOSTI SCREENING-A NA KARCINOM GRLIĆA MATERNICE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU OD 2009-2015.GODINE" Javna odbrana magistarskog rada…

Pročitajte više

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i 18 domova zdravlja, danas su formalizirali početak stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (psihologa i socijalnih radnika) iz centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH za dječiju i adolescentnu psihoterapiju…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada – Melita Lelić

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Melita Lelić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "ISPITIVANJE ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKIH KARAKTERISTIKA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU 2009. - 2017. GODINE" Javna odbrana magistarskog…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada – Munira Omerbegović

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Munira Omerbegović, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "EVALUACIJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U PORODIČNOJ MEDICINI DOMA ZDRAVLJA VISOKO" Javna odbrana magistarskog rada će se održati 11.06.2019.…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada – Edvina Šunj

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Edvina Šunj, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "UČESTALOST I KARAKTERISTIKE MOŽDANIH UDARA KOD OSOBA HOSPITALIZIRANIH NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU KCUS U PERIODU OD 2013.DO 2015.GODINE" Javna…

Pročitajte više

Jedanaesti dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini

JEDANAESTI DANI BHAAAS U BOSNI I HERCEGOVINI SARAJEVO 2019 Novotel Sarajevo Bristol Hotel Četvrtak, 20. juni  – Nedjelja, 23. juni 2019 Jedanaesti “Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) u BiH” će se održati u Sarajevu, od 20. juna do 23.…

Pročitajte više
Back To Top