skip to Main Content

Konkursi za razmjenu studenata

Poštovani studenti u prilogu su Konkursi za razmjenu:

Univerzitet u Jaenu (studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku) – https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-jaenu-spanija/

 

Konkurs za studente Medicinskog fakulteta, Groningenhttps://unze.ba/konkurs-za-studente-medicinskog-fakulteta-univerziteta-u-zenici-studijski-program-zdravstvena-njega-za-mobilnost-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemlj/

Back To Top
en_GBEN