skip to Main Content

Posjeta istraživača Andrea Novaresio sa Univerziteta u Torinu

U periodu od 20 – 24. juna imali smo zadovoljstvo ugositit istraživača Andrea Novaresio sa Univerziteta u Torinu koji je ilustrovao prezentaciju o medicinskim primjenama 3D tehnologije pod nazivom “3Dlab and maxillofacial surgery: why?”.u sklopu projekta koji je finansiran od strane CEI (Central European Initiative) a u sklpu projekta “M3D” u kojem učestuvuju Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Unviersity of Pavia i Politecnico di Torino, te partneri FabLab Sarajevo i 3D Republika. U sklopu interesantnih prezentacija održane su radionice sa fokus grupama inžinjera i medicinskih radnika i primjeni 3D tehnologija u medicini baziranih na primjerima i procesima koji se koriste u Torinu, Italija. Ovo je izuzetno značajno u procesu transfera znanja i tehnoloških dostignuća.

Back To Top
en_GBEN