skip to Main Content

“Tuzla Brain Week 2020”

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, učestvovali na internacionalnom biomedicinskom kongresu “Tuzla Brain Week 2020”, koji se održao u Tuzli. Imali su priliku da u sklopu Tuzla Brain Week-a 2020 posjetimo nekoliko radionica koje su se održale na JU  “Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla”, kao i u JU “Domu zdravlja” Tuzla.

Posebno želimo istaknuti da su studenti imali priliku da upoznaju eminentnog naučnika iz područja neuroznanosti, prof. dr. sc. Ali Jawaida, koji trenutno predaje na Univerzitetu u Cirihu i Baylor Koledžu u Huston-u.

Na ovogodišnjem Tuzla Brain Week-u, učestvovali su kao aktivni i pasivni članovi. Aktivni članovi su  Dženeta Bradarić i Emir Begagić (ja), a pasivni Namira Softić, Emir Softić, Irma Omanović, Lejla Čejvan, Adna Karahodža, i Šejla Dervić.

U organizaciji Tuzla Brain Week-a učestvovao je   Emir Begagić (kao član organizacionog odbora, tim za naučno-istraživački rad, tim za kreativnu podršku i vizuelni identitet, te kao glavni urednik knjige apstrakta).

Na naučno-istraživačkoj sesiji je prezentovan rad “Case report: Pathological fracture of femoral neck”, kojeg su radili Dženeta Bradarić, Emir Begagić i dr. Adnan Kešetović u koordinaciji sa Ortopedskom klinikom Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Rad je ocjenjivala komisija koja se sastojala od Univerzitetskih profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Na prezentaciji naučno-istraživačkih radova, ponosno Vas obavještavamo da smo, uz pohvalu naučne komisije, osvojili treće mjesto. Link za zbornik sažetaka: BOOK OF ABSTRACTS

Back To Top
en_GBEN