skip to Main Content

Mobilnost studenata na Medf UNZE

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, doc dr sc Harun Hodžić održao sastanak sa studentima koji će u sklopu programa mobilnosti provesti jedan semestar na našoj  ustanovi. Studenti iz Belgija i Njemačke imati će priliku da uče, razvijaju svoje vještine i stiču kompetencije sa svojim kolegama u sklopu redovnih aktivnosti nastavnog plana i programa studijskog programa Zdravstvena njega.

Back To Top