skip to Main Content

SEMESTAR 1

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Anatomija I 4   5 8 8,5
Medicinska biologija sa humanom genetikom 3   2 5 5
Medicinska hemija neorganska i organska 3   2 5 5
Biofizika 2   2 4 4
Uvod u medicinu sa historijom 1     2 1,5
Prva pomoć 1   1 2 2
Engleski jezik 1 2     2 2
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  18 0 12 30 30
IZBORNI  PREDMETI          
Doktor i pacijent – porodica 1     1 1
Zdravstvene tehnologije 1     1 1
Duhovnost i zdravlje 1     1 1

SEMESTAR 2

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Anatomija II 5   5 10 10
Histologija i embriologija 4   3 8 7,5
Medicinska biohemija 4   3 8 7,5
Engleski jezik 2 2     2 2
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
Tjelesni odgoj 2       1
  19 0 11 30 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Njega bolesnika 1     1 1
Klinička genetika 1     1 1
Psihologija komunikacija (Medicinska komunikologija) 1     1 1

 

SEMESTAR 3

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Anatomija III 5   4 10 9,5
Medicinska Fiziologija I 5   4 8 8,5
Medicinska informatika 2   1 4 3,5
Zdravstvena etika sa deontologijom 2     2 2
Engleski jezik 3 2     5 3,5
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
Tjelesni odgoj 2       1
  20 0 9 31 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Dezinfekcija i sterilizacija-praktični pristup 1     1 1
Laboratorijske tehnike u histologiji 1     1 1
Fiziologija sporta 1     1 1

 

SEMESTAR 4

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Medicinska Fiziologija II 5   4 11 10
Medicinska Mikrobiologija sa parazitologijom 4   4 8 8
Higijena i zdravstvena ekologija 2   2 3 3,5
Imunologija 2   2 3 3,5
Engleski jezik 4 2     2 2
Tjelesni odgoj     2   1
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  15 0 14 27 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Laboratorijske tehnike u mikrobiologiji 1     1 1
Napredna imunologija 1     1 1
Dijetetika 1     1 1

 

SEMESTAR 5

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Patofiziologija I 4   3 6 6,5
Patološka anatomija I 5   3 6 7
Farmakologija i toksikologija 4   2 4 5
Radiologija i nuklearna medicina 3   2 4 4,5
Engleski jezik – medicinska terminologija 2     2 2
Klinička mikrobiologija 2     4 3
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  20 0 10 26 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Prehrambeni aditivi i kontaminanti 1     1 1
Slikovna dijagnostika u radiologiji (Imaging metode) 1     1 1
Javno zdravlje 1     1 1

 SEMESTAR 6

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Patofiziologija II (Patološka fiziologija) 5   3 10 9
Patološka anatomija II 5   4 10 9,5
Osnove propedeutike i osnove interne medicine 5   4 5 7
Uvod u naučno-istraživački rad 2   1 2 2,5
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  17 0 12 27 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Racionalna farmakoterapija 1     1 1
Biofilm i infekcije biomaterijala 1     1 1
Kvalitet u zdravstvu 1     1 1

 

SEMESTAR 7

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Interna medicina I 5   4 10 9,5
Hirurgija I 4   3 9 8
Psihijatrija sa medicinskom psihologijom 4   2 5 5,5
Infektivne bolesti 4   2 4 5
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  19 0 11 30 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Mentalno zdravlje u zajednici 1     1 1
Muzikoterapija 1     1 1
Racionalna upotreba dijagnostičke tehnologije 1     1 1

  SEMESTAR 8

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Interna medicina II 6   4 8 9
Hirurgija II 5   3 7 7,5
Neurologija 5   2 5 6
Epidemiologija sa statistikom 2   1 2 2,5
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
FERIJALNA PRAKSA       6 3
  20 0 10 30 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Arterioskleroza 1     1 1
Primijenjena epidemiologija 1     1 1
GP Opća praksa – medicinski problem 1     1 1

 

SEMESTAR 9

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Pedijatrija 5   6 13 12
Ginekologija i porodiljstvo 4   5 10 9,5
Očne bolesti 2   2 4 4
Dermatovenerologija 2   2 3 3,5
Izborni predmet 1 1     1 1
  14 0 15 31 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Endokrinologija reproduktivne dobi 1     1 1
Glavobolje 1     1 1

 

 SEMESTAR 10

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Otorinolaringologija 3   2 6 5,5
Medicina rada 2   1 5 4
Socijalna medicina 2   1 3 3
Onkologija 3   2 5 5
Klinička farmakologija 2   2 4 4
Urgentna medicina 3   2 3 4
Oralno zdravlje 2   1 2 2,5
Izborni predmet 1 1     1 1
Izborni predmet 2 1     1 1
  19 0 11 30 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Dijabetes 1     1 1
Palijativna njega 1     1 1
Zdravstevna sigurnost hrane 1     1 1

 SEMESTAR 11

 

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Fizijatrija sa rehabilitacijom 2   2 5 5
Sudska medicina 3   3 7 6,5
Porodična medicina 4   3 5 6,5
Anesteziologija i reanimacija 2   2 4 4
Gerijatrija 2   2 4 4
Zdravstveni menadžment sa ekonomikom zdravstva 2   1 3 3
Izborni predmet 1 1     1 1
  16 0 13 29 30
           
IZBORNI  PREDMETI          
Zdravstvena njega u zajednici 1     1 1
Preventivni programi 1     1 1

 

SEMESTAR 12

Naziv predmeta/kursa sedmično sati ECTS
P S V SR
OBAVEZNI PREDMETI          
Stručna praksa u porodičnoj medicini      9   4,5
Stručna praksa na internoj medicini      9   4,5
Stručna praksa na hirurgiji      7   3,5
Stručna praksa na pedijatriji     6   3
Stručna praksa na urgentnoj medicini      6   3
Stručna praksa na ginekologiji i akušerstvu      7   3,5
Stručna praksa u javnom zdravstvu      8   4
DIPLOMSKI RAD        8 4
          30

 

Back To Top