skip to Main Content

Kontakt osoba za međunarodnju surdanju na OJ Medicinski fakultet UNZE: doc dr sc MIrza Oruč, prodekan za NIR e-mail: mirza.oruc@unze.ba

Contact person for international cooperation and students and staff mobility: doc dr sc Mirza Oruč, vice dean for R&D e-mail: mirza.oruc@unze.ba

 

Delegacija OJ Medicinskog fakulteta UNZE Studijskog programa Zdravstvena njega boravila je u sklopu Erasmus KA107 projekta mobilnosti nastavnog osoblja između OJ Medicinskog fakulteta UNZE i University of Applied Science Hanze Hoegschool Groningen.

U sklopu petodnevne posjete u periodu od 02.-06.06.2018. godine delegacija predvođena dekanom Doc dr sc Hodžić Harunom obavila je niz stručnih sastanaka sa ciljem što boljeg unapređenja suradnje ove dvije institucije. U sklopu ovih razgovora pokrenute su inicijative za pokretanje novih studijskih programa od zajedničkog interesa kao što su: FIzioterapija, Okupaciona terapija, Nutricionizam i Healthy Ageing. Pored ovih inicijativa pokrenuta je organizacija zajedničke ljetne škole koja će se organizirati u 2019. godini kao i inicijativa za razvoj aplikacija za novi Erasmu+ poziv za projekte. Napominjemo da kroz, sada već, petogodišnju suradnju veliki broj kako studentskih tako i nastavnih mobilnosti je obavljen između ove dvije institucije a projekat razvoja mobilnosti kako nastavnog osoblja tako i studenata biti će nastavljen u naredne dvije godine.

Erasmus+ mobilnost

U periodu od 22.-28.04.2018. godine studijski program Zdravstvene njege sproveo je jednu tako reći malu sedmicu međunarodne suradnje. Tokom ovog perioda kao gostujući predavaći na ovome studijskom programu boravili su Tim Torsy i Ives de Mill sa University College Odisee iz Genta (Belgija), kao i Lubomira Lizdakova i Gabriela Kuriplachova sa Univerziteta u Prešovu (Slovačka). Tokom ove sedmice predavači su intenzivno držali kurseve (predavanja i vježbe) za studente svih godina studijskog programa Zdravstvena njega. Predavači iz Belgije su održali intenzivne kurseve praktičnog znanja u oblasti sestrinskih intervencija kao što su: postavljanje nazogastrične sonde, postavljanje I.V. katetera, ECG itd… dok su predavači iz Slovačke držali različita predavanja i radionice iz oblasti anatomije u sestrinstvu. Izuzetno je važno napomenuti da je studijski program zdravstvene njega u sklopu ovih aktivnosti organizirao radionice iz oblasti službene komunikacije za glavne medicinske sestre Kantonalne bolnice Zenica prezentirajući model SBAR komunikacije između medicinskih sestara koji se koristi u akreditranim univerzitetskim bolnicama kao i sistem komunikacije koji je odraz vrhunske usluge zdravstvene njege koja se pruža u ovim bolnicama.

 

U sklopu svojih aktivnosti gostujući predavači su prezentirali i svoje ustanove sa ciljem animiranja studenata na apliciranje na konkurse za mobilnost koje se nude na našem univerzitetu. Ovaj period je značajan jer su trenutno studenti sa gore pomenutog Univerziteta iz Belgije na razmjeni na studijskom programu zdravstvene njege Medicinskog fakulteta UNZE a tako i naši studenti na instituciji u Belgiji.

U cilju jačanja suradnje sa studijskim programima iz naše zemlje u sklopu ovih aktivnosti na našem studijskom programu boravila su i 4 stidenta sa studijskog programa Zdravstvene njege sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Studenti Saima Bečić, Sara Mušić, Adi Maksumić i Salih Mujezinović, imali su priliku da usvoje znanja i razmjene mišljenja sa svojim kolegama ali i da prisustvuju radionicama koje su vodili gostujući predavači. Studijski program Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici ima za cilj da ovo uvede kao praksu suradnnje sa drugim studijskim programima.

 

Izuzetno je važno napomenuti da se većina aktivnosti odvijala u Trening centru Studijskog programa Zdravstvena njega OJ Medf UNZE koordinirajući od strane rukovodioca centra v.asist Mirza Oruč MA.

Ovo je samo jedan u nizu dokaza kontinuiranog rada i predanosti osoblja ovog studijskog programa ka kontinuiranom unapređenju i razvoju nastavnog procesa.

Dekan Medicinskog fakuleta Univerziteta u Zenici, obavio je prijem studenata i predavača na razmjeni na Studijskom programu Zdravstvena njega. Tokom ovog semestra, a naročito ove sedmice Studijski program Zdravstvene njege posjetili su predavači sa Odisee University College iz Ghenta (Belgija) Tim Torsy i Ives de Mil,  a već duži vremenski period na ovom studijskom odsjeku borave i studentice sa iste Ustanove koje obavljaju internship na našem fakultetu. Razmjena nastavnog osoblja i studenta omogućena je podsredstvom Erasmus+ programa.

U cilju jačanja saradnje sa domaćin institucijama na studijskom programu Zdravstvene njege tokom perioda 22-28.04.2018. godine boravit će studenti sa studijskog programa Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara Sarah Musić, Saima Bečić, Adi Maksumić i Salih Mujezinović.

 

……………………

IP HEALTHY AGEING @ Hanze University of Applied Science

Tim nastavnika sa Univerziteta u Zenici, tj Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici Studijskog programa Zdravstvena njega,
boravio je u studijskoj posjeti na University of Applied Science Hanze groningen u periodu od 28.01.-05.02.2018 godine kao aktivni učesnik,
internacionalnog programa Healthy ageing u sklopu studijskog programa Zdravstvena njega.
Tokom ove posjete tim koji su sačinjavali: doc dr sc Harun Hodžić, doc dr sc Adnan Mujezinović, v.asist Mirza Oruč, prof dr sc Malik Čabaravdić, Armina Babić MA i Amra Muslić imali su priliku da učestvuju u nizu aktivnosti koje su održane u sklopu ovog programa a koje su podrazumijevale:
predstavljanje UNZE i MedfUNZE, rad sa studentima te održavanje niza radionica sa studentima.

 

Predstavljanje UNZE i Medf UNZE

Doc dr sc Mujezinović i v.asist Mirza Oruč održali su, veoma dobro ocijenjenu, radionicu sa studentima II godine studija zdravstvene njege na temu Riziko faktori među studentima za nastanak MNB.

Radionica sa studentima

Prof dr sc Malik Čabaravdić predstavio je UNZE i potencijale studiranja i istraživanja na istom, dok su ostali članovi tima aktivno učestvovali u radu sa studentima na projektnim zadacima koji su predstavljeni na finalnom izlaganju održanom 08.02.2018.
Veoma je bitno napomenuti da suradnja između MedfUNZE u HANZE Univerziteta započela je u sklopu Tempus projekta CCNURCA a nastavljena u skladu sa Erasmus+ aktivnostima razmjene nastavnika studenata i nastavnog osoblja.
U sklopu ovih aktivnosti prof dr sc Johan van Wieren boravio je u studijskoj posjeti MedfUNZE kada je učestvovao aktivno u radu sa studentima u trening centru našeg fakulteta.
Četiri studentice: Erna Seferović, Amina Ibraković, Alma Velić i Amira Skrobo su u sklopu ove suradnje provele 5 mjeseci na gostujućoj instituciji i stekle zavidno znanje i kompetencije u skladu sa NPP-om.

Tim MedfUNZE sa studenticama na razmjeni

 

Saradnja MedfUNZe i HANZE Univerzitet nastavlja se u mjesecu maju 2018. godine kada dolazi skupina nastavnika na UNZE koja će održati niz radionica za nastavno osoblje u sklopu programa treninga trenera u oblasti zdravstvennih nauka.
Rezultati suradnje su dokaz mapiranja MedfUNZE na regionalnoj i EU akademskoj sceni sa ciljem što ostvarenja što boljih uslova studiranja našim studentima.

Saradnja sa Hanze University of Applied Science nastavlja se u Maju 2018.

Posjeta u sklopu mobilnosti  KA107 ERASMUS+ Projekta sa Odisee University College iz Belgije

U periodu od 16.-22.04. 2017 godine na Medicinskom fakultetu- Studijskom programu Zdravstvena nejga Univerziteta u Zenici boravio je predavač Tim Torsy sa Odisee University College.a iz Belgije koji ima svoje kampuse u Gentu, Aalstu, Sint NIklaasu i Briselu. Tokom svog boravka predavač Tim Torsy je aktivno radio sa studentima I i II godine studijskog programa Zdravstvena njega  radio na temi ¨Intervencije i aplikacije nazogatrične sonde¨. Edukacija se odvijala u Trening centru studijskog programa zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE.

U prilogu možete pogledati prezentaciju predavača: Gastric tube insertion

 

Sam predavač je o svom boravku rekao slijedeće:

¨In the context of the Erasmus+ program (staff mobility for teaching) it was the second time that I visited the Faculty of Medicine from the University of Zenica where I had the opportunity to exchange knowledge about gastric tube insertion with students from nursing education. Through both formal and informal contacts with students and teachers, a foundation has been made for further cooperation on different fields: student exchange for internship, teacher echange, further development of the training center, … In order to maintain this valuable cooperation (and off course also because of the positive experience this time), I would like to come back next academic year


POSJETA U SKLOPU MOBILNOSTI KA107 ERASMUS+ PROJEKTA SA UNIVERZITETA U PREŠOVU

U periodu od 03.-07.04.2017. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici ugostio je predavača PhDr Lubomira Lizakova iz Slovačke, sa Univerziteta u Prešovu  u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti između naše dvije ustanove. Studenti su tokom boravka PhDr Lizakove imali priliku čuti interesantne prezentacije iz oblasti astme i shaken baby sindroma te čuti informacije o mogućnostima odlaska i studiranja na Unvierzitetu u Prešovu, Slovačka u sklopu mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Ovo je  samo jedna od mobilnosti koje sprovodi Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici a naročito studijski program Zdravstvena njega s ciljem prepoznavanja na internacionalnom nivou. Tokom svog boravka Lizakova je imala priliku sprovesti i praktični rad u Trening centru za sestrinske kliničke vještine koji se u rangu sa Europskim trening centrima za razvoj kliničkih vještina i intervencija. Usklađenost programa sa EU direktivom u oblasti Zdravstvene njege i na programu Zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici omogućava lakšu mobilnost nastavnog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici studijskog programa Zdravstvena njega.

Prema navodima PhDr Lizakove možemo vidjeti da je imala veoma dobro iskustvo tokom boravka na našem Univerzitetu i našem Gradu.

My nameis PhDr. Lubomira Lizakova, PhD. I teach on Uiversity of Presov in Presov on FacultyHealtCare.  I was in Bosna and Hercegovina from 3. 4. 2017 to 7.4. 2017. I had three prezentation for students 1. and 2. year of study about Faculty Healt Care in Presov, Baby Shaken Syndrom and Asthma. I spent very interesting and nice time in Bosna and Hercegovina. Bosna and Hercegovina is very nice country. I met very interesting people there. I have very beautiful experiences. (L. Lizakova). 

 

U prilogu možete pogledati prezentacije koje su održane tokom boravka u Zenici.

Pezentation Baby shaken syndrom

Prezentatin ASTHMA

Prezentation Faculty of Healt Care in Presov

Back To Top
en_GBEN