skip to Main Content

Studenti I godine studijskog programa Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE imali su priliku da 09.05.2018. godine posjete specijaliziranu ustanovu MEDICA koja od 1993. godine pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine ljudima.

U sklopu predmeta Medicinska etika sa promocijo zdravlja pod vodstvom Doc dr sc Adnana Mujezinovića studenti su imali priliku obogatiti svoje znanje i iz prve ruke čuti informacije o veoma bitnim, gore pomenutim temama.

Posjeta kao što je ova je samo još jedan dokaz suradnje OJ Medicinski Fakultet sa različtim ustanovama iz ¨privrednog¨ života.

Osoblju NGO Medica se zahvaljujemo na gostoprimstvu.

——————————————————————————

Raspored predavanja u ljetnom semestru 2017./2018. godine.

 

I godina – Studijski program Zdravstvena njega

II godina-Studijski program Zdravstvena njega

III godina- Studijki program Zdravstvena njega

I godina-Studijski program Opća medicina

II godina- Studijski program Opća medicina

Back To Top
en_GBEN