skip to Main Content

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, Medicinski fakultet- Zdravstvena njega za učešće u BIP programu koji organizuje Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu, Holandija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za kratki program mobilnosti studenata Medicinskog fakulteta, studijski program Zdravstvena njega, za Univerzitet primijenjenih nauka u Groningenu u okviru Blended Intensive Programme iz zdravstvene njege . Mobilnost će biti implementirana u…

Pročitajte više

KONAČNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. -II UPISNI ROK

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka de) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 2.…

Pročitajte više

PRELIMINARNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA-  II UPISNI ROK 

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim…

Pročitajte više
Back To Top
en_GBEN