skip to Main Content

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i 18 domova zdravlja, danas su formalizirali početak stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (psihologa i socijalnih radnika) iz centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH za dječiju i adolescentnu psihoterapiju te sistemsku porodičnu terapiju.

S tim u vezi danas je upriličeno i potpisivanje ugovora o implementaciji projekta. Ugovor je u ime Univerziteta u Zenici potpisao rektor prof.dr.sc. Damir Kukić. Svečanom potpisivanju u hotelu Hills u Sarajevu prisustvovali su i  prof.dr.sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakultetu, mr.sc. Adisa Krehmić, sekretar, doc.dr.sc. Adnan Mujezinović, prodekan za nastavu i studentska pitanja i viši asistetn Mirza Oruč, ECTS koordinator Univerziteta u Zenici.

Na ovaj način će se po prvi put uvesti organiziran oblik stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika za pružanje inovativnih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja s ciljem poboljšanje kvaliteta usluga za djecu i adolescente i porodice primjenom modernih tehnika za prevenciju razvoja težih smetnji i njihov oporavak.

Obzirom na faktore rizika, poput nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja, rizičnog ponašanja mladih, te pokazatelja koji govore da oko 50% dugotrajnih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, unapređenje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja za djecu i adolescente postavlja se kao imperativ. Iz tog razloga, treća faza Projekta mentalnog zdravlja u BiH fokusirana je i na unapređenje usluga mentalnog zdravlja u dječijoj i adolescentnoj dobi i rad sa njihovim porodicama.

Dvogodišnja edukacija za psihologe će se provoditi na Medicinskom fakultetu u Zenici, a za socijalne radnike u saradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu USPIT.

Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske, implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Back To Top