skip to Main Content

KONAČNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, OPĆA MEDICINA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. – II UPISNI ROK

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka de) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 2. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 26.09.2023.god. donosi

KONAČNU RANG LISTU REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, OPĆA MEDICINA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. –   II UPISNI ROK 

Red.

broj

Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Prijemni ispit Ukupno
1. Gazibarić Andrea RSF 38.4 20 28 86.4
2. Baltić Ivana RSF 39.2 19.3 27.5 86
3. Škapurović Lamija RSF 40 20 24 84
4. Pašanbegović Haris RSF 36.8 15.3 25 77.1
5. Strika Amila RSF 35.2 14.6 27 76.8
6. Valjevčić Maida RSF 36.8 18 21 75.8
7. Šišić Hamza RSF 32 16 26 74
8. Begović Hamza RSF 36.8 15.3 21 73.1
9. Glavočević Petar RSF 34.4 12 24.5 70.9
10. Mahmutović Adin RSF 30.4 13.3 25 68.7
11. Salić Lejla RSF 31.2 11.3 25 67.5
12. Smriko Erna RSF 29.6 10.6 26 66.2

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  1 – 10.  

Upis primljenih kandidata obavit će se od 26.09. do 29.09.2023.god. u terminu od 09.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe.

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

Back To Top
en_GBEN