skip to Main Content

Preliminarna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Opća medicina

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI  FAKULTET
Broj: 05-103-019-278/23
Zenica, 05.07.2023. god.

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Opća medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,

PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA

Broj prijave Broj prijave kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Posebni kriterij Prijemni ispit Ukupno
1 19 R 39.2 20 40 99.2
2 52 R 40 20 2 37 99
3 6 R 39.2 19.3 39 97.5
4 26 R 39.2 20 38 97.2
5 40 R 40 20 34 94
6 2 R 38.4 19.3 35 92.7
7 8 R 36.8 18.6 37 92.4
8 29 R 40 20 31 91
9 20 R 40 20 29.5 89.5
10 5 R 36 18.6 34 88.6
11 80 R 40 20 28.5 88.5
12 81 R 40 20 28 88
13 49 R 40 20 27 87
14 61 R 39.2 18.6 29 86.8
15 27 R 38.4 20 28 86.4
16 4 RSF 37.6 18.6 30 86.2
17 14 RSF 39.2 20 27 86.2
18 24 RSF 38.4 19.3 28.5 86.2
19 31 RSF 37.6 18.6 30 86.2
20 53 RSF 39.2 20 26.5 85.7
21 82 RSF 39.2 20 26.5 85.7
22 22 RSF 40 20 25.5 85.5
23 1 RSF 39.2 19.3 26.5 85
24 43 RSF 40 20 25 85
25 62 RSF 38.4 18 28 84.4
26 67 RSF 36 17.3 31 84.3
27 10 RSF 39.2 20 25 84.2
28 69 RSF 38.4 19.3 26.5 84.2
29 66 RSF 36 16.6 31 83.6
30 42 RSF 37.6 18 27.5 83.1
31 51 RSF 39.2 19.3 24.5 83
32 76 RSF 37.6 19.3 26 82.9
33 58 RSF 36 15.3 31 82.3
34 79 RSF 39.2 20 22.5 81.7
35 16 RSF 36.8 18.6 26 81.4
36 3 RSF 35.2 15.3 29 79.5
37 78 RSF 32.8 16.6 29.5 78.9
38 41 RSF 34.4 16.6 27.5 78.5
39 7 RSF 35.2 16 26.5 77.7
40 71 RSF 36 16 25 77
41 50 RSF 32 14 30 76
42 17 RSF 36.8 16 23 75.8
43 47 RSF 32 12.6 29.5 74.1
44 55 RSF 35.2 16.6 22 73.8
45 75 RSF 36 13.3 24.5 73.8
46 25 RSF 34.4 15.3 24 73.7
47 13 RSF 32.8 13.3 27 73.1
48 36 RSF 32 14.6 26.5 73.1
49 28 RSF 32 16 24 72
50 35 RSF 33.6 15.3 22.5 71.4
51 48 RSF 32 12 23 67
52 30 RSF 32.8 12.6 20.5 65.9

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 15.

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 16.- 50.

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI  NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.

Predsjednik Komisije
Prof.dr.sc. Adnan Mujezinović

Back To Top