skip to Main Content

Akreditacija 2019

U sklopu procesa reakreditacije Univerziteta u Zenici obavljena je i akreditacija studijskog programa Zdravstvena njega. Proces akreditacije studijskog programa obavili su recezenti i komisjia imenovana od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. U procesu izrade recenzija i posjete stručne Komisije, kriteriji za ocjenu ispunjenosti uslova Studijskog programa analizirani su napravljen je prijedlog za akreditaciju Studijskog programa Zdravstvena njega OJ Medicinski fakultet UNZE: Ovo je svakako historijski trenutak jer je ovo i prvi akreditovani studijski program iz oblasti Zdravstvene njege u Bosni i Hercegovini.

 

Back To Top