skip to Main Content

Konferencija na temu ‘Zdravlje migranata: izazovi i prilike’

Federalno ministarstvo zdravstva i AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu) organizirali su dvodnevnu konferenciju na temu ‘Zdravlje migranata: izazovi i prilike’ koja se održala u Sarajevu u dane 20./21.10.2022. godine.
Kroz veoma interesantne teme, prezentacije i panel diskusije razmatrani su mnogi izazovi i problemi pružanja zdravstvenih usluga migrantima kao i odgovor različitih segmenata društva i njihove uloge u pružanju pravovremenog i odgovarajućeg odgovora na ovaj društveno-zdravstveni izazov.
Ovo je samo jedna od aktivnosti u kojoj naš fakultet daje svoj doprinos.
Čestitamo organizatorima na izvanrednoj konferenciji i gostoprimstvu.

Back To Top
en_GBEN