skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI
NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja  Nezrina Redžović, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“POSTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ I ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 04.02.2020. godine s početkom u 13,00 sati u sali 10. Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici. 

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Back To Top