skip to Main Content

PARTISH Erasmus+ Projekat

U periodu od 23.-26.02.2023. godine Medical College Riga bio je domaćin studijske posjete u sklopu Erasmus+ projekta čiji je koordinator Univerzitet u Novom Sadu. Predstavnici visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru) kao i predstavnici ministarstva obrazovanja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko dobojskog kantona imali su priliku da tokom dvodnevnog treninga/edukacije dobiju informacije o dobrim praksama organiziranja kratkih ciklusa edukacije u Latviji, Francuskoj i Sloveniji.

Tokom ove posjete predstavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici kao i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko dobojskog kantona imali su priliku posjetiti i Univerzitetsku bolnicu u Rigi te dogovoriti mogućnosti mobilnosti studenata i nastavnog osoblja u narednom periodu.

Naredne aktivnosti Partish Erasmus+ projekta nastavljaju se  aktivnosti u sklopu Summer School koja se održava u Zenici u periodu 19.23.06.2023. godine.

Back To Top