skip to Main Content

KONAČNA RANG LISTA REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. -II UPISNI ROK

Na osnovu člana 70. stav (4) tačka de) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/22), člana 113. stav (1) tačka bb)  a u vezi sa članom 179. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 2. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 26.09.2023.god. donosi

KONAČNU RANG LISTU REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, ZDRAVSTVENA NJEGA, ZA AKADEMSKU 2023/2024.god. -II UPISNI ROK

Red.br. Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Ukupno
1. Baltić Ilvana RSF 39.2 19.3 58.5
2. Mahmić Alma RSF 36 16.6 52.6
3. Buljubašić Ajla RSF 36 16.6 52.6
4. Alispahić Lamija RSF 32.8 13.3 46.1
5. Salić Lejla RSF 31.2 11.3 42.5
6. Tuka Emina RSF 29.6 11.3 40.9
7. Pašanbegović Emela RSF 29.6 11.3 40.9
8. Velispahić Adna RSF 24.8 8 32.8
9. Sivac Adna RSF 22.4 8.6 31

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  1-9.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 26.09. do 29.09.2023.god. u terminu od 09.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe.

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

Back To Top
en_GBEN