skip to Main Content

KONKURS ZA STUDENTE

POZIVAJU SE STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI DA SE PRIJAVE NA INTERNI KONKURS ODABIRA RADOVA ZA UČEŠĆE NA  I Nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem “Zdravstveni profesionalci – prošlost, sadašnjost i budućnost” – UZPS. 

Konkurs ostaje otvoren do 10.02.2018. godine. 

Kongres će svojom sveobuhvatnošću pružiti priliku da se na jednom mjestu okupe kolege iz Evrope i regiona. Očekuje se preko 300 učesnika i 150 renomiranih predavača, iz svih oblasti medicine: interna, hirurgija, pedijatrija, ortopedija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo, psihijatrija, infektologija, urologija i nefrologija, anestezija i reanimacija, onkologija, primarna zdravstvena zaštita, zdravstvena njega, intenzivna njega, babištvo, stomatologija, farmacija, biohemija, epidemiologija, kao i profesionalce iz sfere obrazovanja.

Upustvo za pisanje sažetaka je:

Upustvo za pisanje apstrakta:
– Moţe sadrţati 200 – 250 reĉi
– Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zakljuĉci
– Navodi se 5-7 kljuĉnih reĉi
– Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt
– Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim
slovima Times New Roman 12 pt
– Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0
– Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom i engleskom jeziku

 

Sažetke dostaviti na e-mail adresu: mirza.oruc@gmail.com i a.mujezinovic@hotmail.com

Nakon selekcije koju će obaviti komisija sa Medf UNZE radovi tj prijave će biti proslijeđene organizatoru na finalnu odluku.

Back To Top
en_GBEN