KONKURS ZA STUDENTE


POZIVAJU SE STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI DA SE PRIJAVE NA INTERNI KONKURS ODABIRA RADOVA ZA UČEŠĆE NA  I Nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem “Zdravstveni profesionalci – prošlost, sadašnjost i budućnost” – UZPS. 

Konkurs ostaje otvoren do 10.02.2018. godine. 

Kongres će svojom sveobuhvatnošću pružiti priliku da se na jednom mjestu okupe kolege iz Evrope i regiona. Očekuje se preko 300 učesnika i 150 renomiranih predavača, iz svih oblasti medicine: interna, hirurgija, pedijatrija, ortopedija i traumatologija, ginekologija i akušerstvo, psihijatrija, infektologija, urologija i nefrologija, anestezija i reanimacija, onkologija, primarna zdravstvena zaštita, zdravstvena njega, intenzivna njega, babištvo, stomatologija, farmacija, biohemija, epidemiologija, kao i profesionalce iz sfere obrazovanja.

Upustvo za pisanje sažetaka je:

Upustvo za pisanje apstrakta:
– Moţe sadrţati 200 – 250 reĉi
– Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zakljuĉci
– Navodi se 5-7 kljuĉnih reĉi
– Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt
– Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim
slovima Times New Roman 12 pt
– Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0
– Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom i engleskom jeziku

 

Sažetke dostaviti na e-mail adresu: mirza.oruc@gmail.com i a.mujezinovic@hotmail.com

Nakon selekcije koju će obaviti komisija sa Medf UNZE radovi tj prijave će biti proslijeđene organizatoru na finalnu odluku.

Written by Mirza Oruč on Februar 5, 2018 and posted in Odsjek Opća medicina and Odsjek Zdravstvena njega.