skip to Main Content

Međunarodna suradnja

Tim Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u sasatavu: prof dr sc Harun Hodžić, prof dr sc Adnan Mujezinović, Doc dr sc Mirza Oruč i Doc dr sc Kenan Galijašević boravili su na HANZE Unviersity of Applied  Science, Groningen, Holandija. U sklopu svog boravka imali su aktivno učešće na međunarodnom programu “Healthy Ageing in a global perspective”, gdje su održali niz predavanja i radionica sa studentima.

 

Tokom dvosedmičnog intenzivnog programa,   gdje je različita predavanja slušalo/prisustvoalo više od 3588 učesnika, te u sklopu 15 radionica učestvovalo više od 555 učesnika, predstavnici našeg fakulteta su imali izuzetno aktivno učešće što kao predavači tako i kao članovi završne komisije ocjene stručnih radova studenata čiji je predsjednik bio doc dr sc Mirza Oruč.

Suradnja Univerziteta u Zenici, tj Medicinskog fakulteta i Hanze University of Applied Science započela je još 2013. godine u sklopu realizacije strukturnog projekta CCNURCA koji je za cilj imao reformu obrazovanja u oblasti zdravstvene njege/sestrinstva. Suradnja u sklopu ovog projekta rezultirala je i povećanom mobilnosti studenata i nastavnog osoblja koja se realizira na semestralnom nivou. U sklopu ove mobilnosti tri studenta Medicinskog fakulteta Univerzitata  u Zenici, studijskog programa Zdravstvena njega zapčeli su 03.02.2023. godine svoju mobilnost u trajanju od jednog semestra na ovoj ustanovi. Našim studentima: Benjaminu Musliću, Kaniti Hodžić i Dženisu Haliloviću želimo puno uspjeha na ovoj mobilnosti i da nam se vrate sa novim stečenim znanjima i vještinama.

 

Back To Top
en_GBEN