skip to Main Content

Erasmus+ mobilnost

U periodu od 22.-28.04.2018. godine studijski program Zdravstvene njege sproveo je jednu tako reći malu sedmicu međunarodne suradnje. Tokom ovog perioda kao gostujući predavaći na ovome studijskom programu boravili su Tim Torsy i Ives de Mill sa University College Odisee iz Genta (Belgija), kao i Lubomira Lizdakova i Gabriela Kuriplachova sa Univerziteta u Prešovu (Slovačka). Tokom ove sedmice predavači su intenzivno držali kurseve (predavanja i vježbe) za studente svih godina studijskog programa Zdravstvena njega. Predavači iz Belgije su održali intenzivne kurseve praktičnog znanja u oblasti sestrinskih intervencija kao što su: postavljanje nazogastrične sonde, postavljanje I.V. katetera, ECG itd… dok su predavači iz Slovačke držali različita predavanja i radionice iz oblasti anatomije u sestrinstvu. Izuzetno je važno napomenuti da je studijski program zdravstvene njega u sklopu ovih aktivnosti organizirao radionice iz oblasti službene komunikacije za glavne medicinske sestre Kantonalne bolnice Zenica prezentirajući model SBAR komunikacije između medicinskih sestara koji se koristi u akreditranim univerzitetskim bolnicama kao i sistem komunikacije koji je odraz vrhunske usluge zdravstvene njege koja se pruža u ovim bolnicama.

U sklopu svojih aktivnosti gostujući predavači su prezentirali i svoje ustanove sa ciljem animiranja studenata na apliciranje na konkurse za mobilnost koje se nude na našem univerzitetu. Ovaj period je značajan jer su trenutno studenti sa gore pomenutog Univerziteta iz Belgije na razmjeni na studijskom programu zdravstvene njege Medicinskog fakulteta UNZE a tako i naši studenti na instituciji u Belgiji.

 

U cilju jačanja suradnje sa studijskim programima iz naše zemlje u sklopu ovih aktivnosti na našem studijskom programu boravila su i 4 stidenta sa studijskog programa Zdravstvene njege sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Studenti Saima Bečić, Sara Mušić, Adi Maksumić i Salih Mujezinović, imali su priliku da usvoje znanja i razmjene mišljenja sa svojim kolegama ali i da prisustvuju radionicama koje su vodili gostujući predavači. Studijski program Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici ima za cilj da ovo uvede kao praksu suradnnje sa drugim studijskim programima.

Izuzetno je važno napomenuti da se većina aktivnosti odvijala u Trening centru Studijskog programa Zdravstvena njega OJ Medf UNZE koordinirajući od strane rukovodioca centra v.asist Mirza Oruč MA.

Ovo je samo jedan u nizu dokaza kontinuiranog rada i predanosti osoblja ovog studijskog programa ka kontinuiranom unapređenju i razvoju nastavnog procesa.

Back To Top