skip to Main Content

Ugovor o suradnji

Dana 24.10.2023. godine dekan Medicinskog fakulteta prof dr sc Harun Hodžić i direktor JZU BANJSKO – REKREATIVNI CENTAR ”AQUATERM” OLOVO  gdin Senad dr Selimović potpisali su Ugovor o suradnji koji će u narednom periodu definirati suradnju između ove dvije ustanove.

Obzirom na planove razvoja našeg fakulteta a u skladu sa strateškim odrednicama sklapanje ovog ugovora predstavlja jedan od preduslova za pokretanje novih studijskih programa i razvoj istraživačkih aktivnosti u ovom naučnom području. Sigurno je da će benefiti ove suradnje biti prikazani u narednom periodu na zadovoljstvo potpisnika ovog Ugovora.

Back To Top
en_GBEN