skip to Main Content

TRENING TRENERA U SKLOPU TEMPUS PROJEKTA CCNURCA

TRENING TRENERA U SKLOPU TEMPUS PROJEKTA CCNURCA

Fakultet Zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru bio je domaćin posljednjeg treninga trenera u sklopu Tempus projekta CCNURCA koji za cilj ima reformu obrazovanja medicinskih sestara/tehničara te usklađivanja sa Europskom direktivom o reguliranim profesijama.  Trening je vođen od strane eksperata sa Odisee College iz Belgije koji je ujedno i  koordinator ovog projekta. Treningu je prisustvovalo preko 50 akademskih i 20 administrativnih radnika sa partnerskih institucija iz zemalja Zapadnog balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora). Treba napomenuti važnost ovog treninga koja se ogleda u tome da je ovo 6 trening trenera/edukatora u oblasti zdravstvenih nauka koji je održan u sklopu ovog projekta. Fakulteti sa prostora Zapadnog Balkana (BiH, Albanija i Crna Gora) osnažili su svoje kapacitete ljudskih resursa sa novim metodologijama učenja u oblasti sestrinstva. Ovaj trening je ujedno bio i uvod i finalnu diseminacionu konferenciju koja će se održati na Univerzitetu u Zenici 20.03.2017. godine.

20170221_101140 20170221_115824 20170221_130726 20170221_092748

Back To Top
en_GBEN