skip to Main Content

Univerzitet u Istočnom Sarajevu tj Medicinski fakultet u Foči bio je domaćin kick – off sastanaka Erasmus + projekta pod nazivom „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METACOGNITIVE PROBLEM-BASED MODULES IN BLENDED LEARNING COURSES IN MEDICAL SCIENCES – ProBLeMS“ a koii se održavao tokom 03 i 04.04.2023. godine.

Koordinator projekta je Univerztet u Istočnom Sarajevu a pored koordinatora učestvuju još iz BIH: Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banja Luci,  te Univerzitet u Beogradu, Medicinski univerzitet u Insbrucku (Austrija), Univerzitet u Crnoj Gori, Univerzitet u Prištini (sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo), International Business College Mitrovica (Kosovo), Udruženje za biomedicinsku informatiku i statistiku Republike Srpske (BIH) i Institut za javno zdravlje Crne Gore (Crna Gora).

Projekat za cilj ima unapređenje metodologije učenja u oblasti medicinskih/zdravstvenih nauka.

Na ovome sastanku predstavljeni su svi projektni partneri, podjeljene obaveze i odgovornosti za određene projektne aktivnosti. Imenovano je članstvo u ključnim radnim grupama projekta kao i upravljačka tijela projekta.  Detaljno su predstavljeni radni paketi sa aktivnostima i obavezeama, administrativne procedure, plan menadžmenta rizika i plan komuniciranja  i osiguranja kvaliteta.

Ovo je sigurno dobar korak ka unapređenju nastavnih procesa i prakse.

Back To Top
en_GBEN