skip to Main Content

UNIVERZITET U ZENICI

NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja Edina Fazlić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom

“LJUDSKI RESURSI KAO FAKTOR KVALITETE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI”

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 12.04.2018. godine s početkom u 14,30 sati u sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

                                                                                                       D E K A N

                                                                                               doc.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top