skip to Main Content

Javna odbrana magistarskog rada – Melita Lelić

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Melita Lelić, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "ISPITIVANJE ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKIH KARAKTERISTIKA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U PERIODU 2009. - 2017. GODINE" Javna odbrana magistarskog…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada – Munira Omerbegović

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Munira Omerbegović, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "EVALUACIJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U PORODIČNOJ MEDICINI DOMA ZDRAVLJA VISOKO" Javna odbrana magistarskog rada će se održati 11.06.2019.…

Pročitajte više

Javna odbrana magistarskog rada – Edvina Šunj

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Edvina Šunj, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom "UČESTALOST I KARAKTERISTIKE MOŽDANIH UDARA KOD OSOBA HOSPITALIZIRANIH NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU KCUS U PERIODU OD 2013.DO 2015.GODINE" Javna…

Pročitajte više

Jedanaesti dani BHAAAS u Bosni i Hercegovini

JEDANAESTI DANI BHAAAS U BOSNI I HERCEGOVINI SARAJEVO 2019 Novotel Sarajevo Bristol Hotel Četvrtak, 20. juni  – Nedjelja, 23. juni 2019 Jedanaesti “Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) u BiH” će se održati u Sarajevu, od 20. juna do 23.…

Pročitajte više

ProSes dodjeljuje stipendije za master i doktorske studije

U okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), treća komponenta je usmjerena na unapređenje formalnog javnog obrazovanja medicinskih sestara. Proces modernizacije nastavnih planova i programa podrazumijeva i postepeno povećanje zastupljenosti medicinskih sestara među nastavnim kadrom. To je međunarodno…

Pročitajte više

Akreditacija 2019

U sklopu procesa reakreditacije Univerziteta u Zenici obavljena je i akreditacija studijskog programa Zdravstvena njega. Proces akreditacije studijskog programa obavili su recezenti i komisjia imenovana od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine. U procesu…

Pročitajte više
Back To Top