skip to Main Content

Najava odbrane magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG  FAKULTETA  OBJAVLJUJE  Da će kandidat Skomorac Muhamed, dipl.med.teh.  javno braniti magistarski rad pod naslovom „JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ IMUNIZACIJE U SVJETLU EPIDEMIJSKE POJAVE MORBILLA U PERIODU 2014-2015. GODINE NA TERITORIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ Javna odbrana magistarskog…

Pročitajte više

Studijska/radna posjeta

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici - Studijski program Zdravstvena njega, II godina studija u pratnji v.asist. Mirza Oruč MA,  imali su priliku učestvovati u studijskoj posjeti JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj - Jug i JU Opća bolnica Tešanj.…

Pročitajte više

Stručna posjeta studenata

Studenti I godine Medicinskog fakulteta UNZE studijskog programa Zdravstvena njega danas su posjetili 'Medica' Zenica u pratnji v.asist Mirza Oruc    i v.asist Adnan Mujezinović, u sklopu predmeta Medicinska etika sa promocijom zdravlja, a s ciljem edukacije o prevenciji nasilja i zbrinjavanju…

Pročitajte više

Studijski program Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je domaćin završnoj diseminacionoj konferenciji u sklopu Tempus projekta CCNURCA Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities (544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) koja se održala u periodu 21.-22.03.2017. godine.…

Pročitajte više
Back To Top