skip to Main Content

BHAAAS 2023.

U Tuzli 01-04/06/2023 u organizaciji Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences/BHAAAS održana je trodnevna 14. Internacionalna konferencija. Navedena konferencija okupila je nove i etablirane naučnike s ciljem razmjene inovativnih ideja, iskustava i naučnih radova. a na kojoj su aktivno učešće uzeli i naši nastavnici na teme:

Correlation of Physical Activity and Mental Health of Students.” Autora: Amir Osmanović, Adnan Mujezinović, Kenan Galijašević, Mirza Oruč, Edin Selimović

„Laboratory Monitoring Of Covid-19 Patients On Mechanical Ventilation In Intensive Treatment Units.“ Autori rada su: Jasmina Marušić, Edhem Hasković, Adnan Mujezinović, Mirza Oruč, Kenan Galijašević

Anksiozni poremećaji djece i adolescenata.” Autori rada su: Belma Šljivo, Edin Bjelošević, Mirza Oruč, Adnan Mujezinović, Kenan Galijašević.

Stavovi učenika i nastavnog osoblja o značaju educiranja iz oblasti prve pomoći“. Autori rada su: Amina Helvida,  Hasanica Nino,   Mujezinović Adnan, Oruč Mirza.

Konferencijski program je bio sadržajan s temama koje nose nove spoznaje i inovativne ideje sa najnovijim dostignućima iz različitih oblasti medicine i zdravstva.
Navedni radovi će biti  publikovani u Acta Medica Saliniana.

 

Pored naših predavača učestvovali su i naši studenti, tj studenti šeste godine studijskog programa Opšta medicina, na Medical Students Symposium for Young Researchers and Medical Professionals, gdje je Sumeja Ćatić osvojila 1. mjesto sa radom na temu ,,Usage of TXA in trauma’’ pod mentorstvom dr. Melice Imamović-Bošnjak, specijalista urgentne medicine.

Dok je Haris Huseinagić na Third International Symposium in Ophthalmology and Visual Science prezentovao rad na temu ,,Unresolved case of unspecific granulomatous hyperplasia in a young female triggered by pregnancy’’ pod mentorstvom mr.sc.med.dr, MPH Nine Jovanović.

 

Back To Top