skip to Main Content

Kick off sastanak Erasmus+ projekta PEVULOS

Dana 13.03.2023. godine održan je kick off sastanak PEVULOS — ERASMUS-EDU-2022-CBHE projekta čiji je koordinator Univerzitet u MIlanu a u kojem pored Univerziteta u Portu, Univerziteta u Tirani, Univerziteta u Korci i Univerziteta u Sarajevu učestvuje i Univerzitet u Zenici tj njegova organizaciona jedinica Medicinski fakultet. Ovo je jedan od dva Erasmus+  projekta koji će ove godine početi sa implementacijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Projekat ima za cilj unapređenje edukacije u oblasti javnog zdravlja baziranog na modernom konceptu “One Health”. Na samom projektu kao predstavnici Medicinskog fakulteta učestvovali su dekan prof dr sc Harun Hodžić, prodekani prof dr sc Adnan Mujezinović i Doc dr sc Mirza Oruč kao i prof dr sc Malik Čabaravdić. U sklopu projekta planirane su inovacije u nastavnom procesu kao i organizacije veoma značajnih aktivnosti kao što su određeni edukativni procesi na kojem će priliku imati 24 studenta iz partnerskih univerziteta iz Albanije i Bosne i Hercegovine da učestvuju na ljetnim školama i edukacijama koje će biti organizirane na Univerzitetu u Milanu i Univerzitetu Porto.

Na ovom sastanku sačinjena je mapa puta projekta koja će se implementirati u naredne tri godine.

Back To Top
en_GBEN