skip to Main Content

Posjeta učenika Srednje Medicinske škole Zenica

Dana 02/06/2023 godine učenici učenici prvih, drugih i trećih razreda Srednje Medicinske škole u pratnji  prof Senije Krličević, prof Medine Zoronjić – Hurtić i Jasmine Dizdarević posjetili Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici.

U sklopu dugoročne suradnje naše dvije institucije Medicinske škole Zenica i Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Zenici posjeta učenika ove škole je postala neizostavni dio nastavnog procesa. Također ovo je odlična prilika i za učenike ove škole da dobiju bolju perspektivu o  uslovima studiranja, mogućnostima studiranja kao i nastavnom procesu. Profesorice iz srednje škole i učenike sa materijalnim resursima a najviše laboratorijama za anatomiju i histologiju upoznao doc dr sc Mirza Oruč prodekan za naučno-istraživački rad te u sklopu posjete učenici su imali priliku vide i druge lokacije našeg fakulteta.

Iskreno se nadamo da je posjeta koristila učenicima a nadamo se budućim našim studentima.

Back To Top