skip to Main Content

Preliminarna rang lista redovnih i redovanih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu prvog ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI  FAKULTET
Broj: 05-103-019-279/23
Zenica, 05.07.2023. god.

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Zdravstvena njega na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,

PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

Prezime i ime kandidata R / RSF Općo kriterij Pojedinačni kriterij Ukupno
1 Abidović Melika R 40 20 60
2 Delić Berina R 39.2 20 59.2
3 Idrizović Suada R 39.2 20 59.2
4 Muftić Adna R 39.2 20 59.2
5 Bajramović Monela R 39.2 19.3 58.5
6 Džogović Erna R 38.4 20 58.4
7 Delić Adna R 39.2 18.6 57.8
8 Kermo Naida R 38.4 18 56.4
9 Memišević Sara R 37.6 18 55.6
10 Tutkur Amila R 37.6 18 55.6
11 Jašarević Adnana R 37.6 18 55.6
12 Brkić Aida R 37.6 17.3 54.9
13 Smolo Nedžma R 36 18.6 54.6
14 Mešić Najda R 37.6 16.6 54.2
15 Alihodžić Amna R 36 18 54
16 Makić Ilma R 36 17.3 53.3
17 Karaga Hana R 36.8 16 52.8
18 Kozlić Delila R 34.4 17.3 51.7
19 Muflizović Esma R 34.4 17.3 51.7
20 Bratanović Merjema R 35.2 16 51.2
21 Junuzović Ajša RSF 33.6 17.3 50.9
22 Avdić Arnela RSF 35.2 15.3 50.5
23 Kasumović Lejla RSF 34.4 15.3 49.7
24 Kovač Berina RSF 35.2 14 49.2
25 Duraković Amila RSF 34.4 14.6 49
26 Valentić Belma RSF 33.6 14.6 48.2
27 Ibraković Aida RSF 34.4 13.3 47.7
28 Begovac Ema RSF 32 15.3 47.3
29 Stupar Medina RSF 32.8 13.6 46.4
30 Hečimović Sara RSF 32.8 13.3 46.1
31 Čišija Ilma RSF 32.8 13.3 46.1
32 Alispahić Lamija RSF 32.8 13.3 46.1
33 Kasumović Ajša RSF 33.6 12 45.6
34 Bojić Fazila RSF 32.8 12.6 45.4
35 Skopljak Amila RSF 32 13.3 45.3
36 Šabanović Nejra RSF 31.2 14 45.2
37 Helvida Semina RSF 32 12.6 44.6
38 Avdić Suana RSF 31.2 12.6 43.8
39 Kurić Alena RSF 29.6 14 43.6
40 Smriko Hatidža RSF 28.8 14.6 43.4
41 Mušinović Irma RSF 30.4 12 42.4
42 Kozlić Esma RSF 29.6 12 41.6
43 Odobašić Suana RSF 28 12.6 40.6
44 Vranduklija Emina RSF 29.6 10.6 40.2
45 Vuković Ajna RSF 29.6 10.6 40.2
46 Smriko Erna RSF 29.6 10.6 40.2
47 Turčinović Lejla RSF 29.6 8.6 38.2
48 Mehić Mahira RSF 37.6 0 37.6
49 Baltić Mirsada RSF 27.2 10 37.2
50 Ahmetović Dženisa RSF 24.8 10 34.8

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 20.

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 21.- 50.

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI  NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.

Predsjednik Komisije
Prof.dr.sc. Adnan Mujezinović

Back To Top