skip to Main Content

PRELIMINARNA RANG LISTA REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA-   II UPISNI ROK

Na osnovu člana 178. i člana 179. Statuta Univerziteta u Zenici, Komisija za upis kandidata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija, studijski program Opća medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.god. je sačinila i ovim putem objavljuje,

PRELIMINARNU RANG LISTU REDOVANIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA-   II UPISNI ROK

 

Red. broj Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Posebni kriterij Prijemni ispit Ukupno
1. Gazibarić Andrea 38.4 20 28 86.4
2. Baltić Ivana 39.2 19.3 27.5 86
3. Škapurović Lamija 40 20 24 84
4. Pašanbegović Haris 36.8 15.3 25 77.1
5. Strika Amila 35.2 14.6 27 76.8
6. Valjevčić Maida 36.8 18 21 75.8
7. Šišić Hamza 32 16 26 74
8. Begović Hamza 36.8 15.3 21 73.1
9. Glavočević Petar 34.4 12 24.5 70.9
10. Mahmutović Adin 30.4 13.3 25 68.7
11. Salić Lejla 31.2 11.3 25 67.5
12. Smriko Erna 29.6 10.6 26 66.2

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA 1.- 10.

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO–NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

NAUČNO-NASTAVNA VIJEĆA UTVRĐUJU KONAČNU LISTU KOJA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI  NAREDNOG DANA OD DANA USVAJANJA.

Back To Top