skip to Main Content

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost povodom širenja novog koronavirusa u Italiji i svijetu 24 FEBRUAR 2020. Na području Federacije BiH do sada nije registriran nijedan sumnjiv ili pozitivan slučaj bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19). Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo…

Pročitajte više

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE  MEDICINSKOG FAKULTETA OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja  Nezrina Redžović, dipl.med.sestra  javno braniti magistarski rad pod naslovom “POSTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ I ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 04.02.2020. godine s početkom u…

Pročitajte više
Back To Top