skip to Main Content

IW na Tallin Health Care College – Estonia

U periodu od 7 do 11. novembra 2022. godine Health Care College u Tallinu organizirao je International week na kojem su prisustvovali gosti iz deset različitih zemalja a sa ciljem unapređenja suradnje kako između institucija tako i između specifičnih studijskih programa. Tokom petodnevnog bogatog programa delegacija koju su sačinjavali prof dr sc Malik Čabaravdić, doc dr sc Mirza Oruč, prof dr sc Adnan Mujezinović  i Amra Muslić prof. imali su priliku da prisustuvju nizu značajnih sastanaka koji će unaprijediti mobilnosti kako studenata tako i nastavnog osoblja između ove dvije institucije. Pored predstavljanja Univerziteta svim učesnicima i Medicinskog fakulteta tokom ovih aktivnosti Doc dr sc Oruč Mirza predstavio je i rad “New approach methodologies of nurses competencies evaluation with specific view in Palliative care” a u sklopu konferencije međunarodne naučno – stručne konferencije “Empowerment of Public Health, Health Care and Wellbeing – Education, Research, and Practice”. Također ovaj studijski boravak je protekao i u aktivnostima pripreme uslova za mobilnost studenata i nastavnog osoblja kao i pripremu novih projekata u sklopu Erasmus+ poziva, razvoja novih istraživačkih projekata i suradnje kao i suradnje sa drugim partnerima koji su prisustvovali ovome događaju.

Back To Top
en_GBEN