skip to Main Content

Konačna rang list redovnih i redovnih samofinansirajućih kandidata za upis u i (prvu) godinu integrisanog studija, opća medicina, za akademsku 2021/2022.god.

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
– Naučno-nastavno vijeće-
Broj: 05-200-001-294/21-1
Zenica, 09.07.2021.god.

Na osnovu člana 67. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18 i 04/19), člana 114. stav (1) tačka dd)  a u vezi sa članom 177. stav (4)  Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće na 05/21 sjednici održanoj 09.07.2021.god. donosi

KONAČNU RANG LISTU REDOVNIH I REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH KANDIDATA ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG STUDIJA, OPĆA MEDICINA, ZA AKADEMSKU 2021/2022.god.

Redni broj Prezime i ime kandidata R / RSF Opći kriterij Pojedinačni kriterij Prijemni ispit Ukupno
1 Kablar Ilma R 39,2 19,3 40 98,5
2 Ramić Sarah R 40 20 38 98
3 Krnjić Šejla R 40 20 37 97
4 Mecavica Šejla R 40 20 33 93
5 Kokić Zerina R 37,6 16,6 38 92,2
6 Mahmić Lamija R 35,2 16,6 39 90,8
7 Šabić Dženad R 36 16,6 38 90,6
8 Halilović Vahida R 37,6 17,3 35 89,9
9 Vlahovljak Farah R 37,6 18,6 33 89,2
10 Al-Shamali Arsen R 37,6 17,3 34 88,9
11 Rošić Hena RSF 38,4 19,3 31 88,7
12 Kurtalija Elma RSF 39,2 20 29,5 88,7
13 Omerdić Nermana RSF 37,6 18 33 88,6
14 Aličić Džejlana RSF 36 17,3 35 88,3
15 Adilović Amila RSF 39,2 19,3 29,5 88
16 Čišija Amna RSF 40 20 28 88
17 Arnaut Hamza RSF 36,8 18 33 87,8
18 Osmani Sara RSF 40 20 27,5 87,5
19 Trajkov Elena RSF 39,2 18 30 87,2
20 Selimović Neira RSF 36,8 16,6 33 86,4
21 Husetović Ajdin RSF 36 16 34 86
22 Okić Hena RSF 37,6 18,6 29,5 85,7
23 Delibašić Halima RSF 39,2 19,3 27 85,5
24 Ademović Alma RSF 39,2 20 26 85,2
25 Bešić Adnan RSF 38,4 18,6 28 85
26 Alić Damir RSF 36,8 16,7 31 84,5
27 Kos Elma RSF 36,8 15,3 32 84,1
28 Šindrić Ismar RSF 33,6 13,3 37 83,9
29 Kablar Amila RSF 38,4 18 27 83,4
30 Avdić Semir RSF 39,2 19,2 25 83,4
31 Ibrahimović Ajla RSF 38,4 17,3 27,5 83,2
32 Alijagić Nadža RSF 36,8 17,3 28,5 82,6
33 Razić Sajra RSF 37,6 17,3 27,5 82,4
34 Dizdarević Ajna RSF 36,8 16,6 28,5 81,9
35 Muminović Samra RSF 38,4 18 25,5 81,9
36 Avdušinović Selman RSF 38,4 18,6 24,5 81,5
37 Kovačević Irma RSF 37,6 18 25,5 81,1
38 Bajrić Merima RSF 35,2 19,3 26,5 81
39 Čusto Esma RSF 36,8 16,6 27,5 80,9
40 Idrizović Smail RSF 37,6 20 23 80,6
41 Hodžić Eldar 36 16 28 80
42 Agić Harun 36,8 17,3 25 79,1
43 Malkoć Damir 33,6 13,3 30 76,9
44 Begunić Una 37,6 16,6 22,5 76,7
45 Karalić Eman 30,4 16,6 29,5 76,5
46 Isak Amina 34,4 10,6 31 76
47 Fermić Lejla 34,4 16 25 75,4
48 Alispahić Ajna 32 12,6 29,5 74,1
49 Kozlo Zerina 34,4 12,6 26 73
50 Zlotrg Ajša 31,2 13,3 28 72,5
51 Avdić Elvedin 33,6 14 24,5 72,1
52 Patković Derviš 33,6 11,3 26,5 71,4
53 Čamdžić Saudina 33,6 10,6 26 70,2
54 Spahić Aida 30,4 10,6 29 70
55 Vardo Nejra 31,2 12,6 26 69,8
56 Agičević Ilma 31,2 12 26,5 69,7
57 Bjeloglavić Edis 34,4 12 22 68,4
58 Bulić Selma 28,8 11,3 26,5 66,6
59 Šišić Samra 29,6 10 25 64,6
60 Krehmić Rasima 29,6 11,3 22 62,9
61 Orlić Sumedin 21,6 9,3 28 58,9
62 Hrnjić Šabana R-bez. 34,4 14 32 80,4

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  1 – 10  TE KANDIDAT POD BROJEM 62. (BEZUSLOVNI UPIS)

PRIMLJENI KANDIDATI NA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ SU KANDIDATI OD REDNOG BROJA  11- 40.

Upis primljenih kandidata obavit će se od  12.07. do 16.07.2021.god. u terminu od

10.00 h do 12.00 h u prostorijama Studentske službe, uz dokumentaciju iz člana 11. Odluke Senata o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje rasporeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Zenici.

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
  2. Diplomu o završenoj srednjoj školi
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Ljekarsko uvjerenje
  6. Uplatnica
  7. Dvije slike ( 4 x 6 cm )

Dokumenta  navedena  pod  tačkom  1  i  2   kandidati  prilažu  u  originalu.

Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci.

Primjeri uplatnica za upis u višu godinu studija za redovne studente Opća medicina:

Primjeri uplatnica za upis u višu godinu studija za redovne samofinansirajuće studente Opća medicina:

NAPOMENA: Primljeni kandidati koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa.

PREDSJEDAVAJUĆI  NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Amir Denjalić

Back To Top
en_GBEN