Materijal za učenje odsjeka Opća medicina


Dragi budući studenti,

Kako bi se što bolje pripremili za predstojeći prijemni ispit za upis na studijski program Opšte medicine rukovodstvo OJ Medicinskog fakulteta objavljuje radnu verziju Informatora (sa pitanjima i odgovorima) za prijemni ispit.

Informator možete naći na klikom na link: Informator 2018-2019