skip to Main Content

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U ZENICI
NAUČNO NASTAVNO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja Andrijana Jurić, dipl.med.sestra javno braniti magistarski rad pod naslovom

“UPRAVLJANJE RIZIKOM POVEZANO SA HIGIJENOM RUKU U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU TUZLA”

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 08.10.2019. godine s početkom u 10,30 sati u sali 10. Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta br.1 (Zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

D E K A N

____________________
prof.dr.sc. Harun Hodžić

Back To Top