skip to Main Content
Prijem dokumenata za upis studenata u prvu godinu I ( prvog ) ciklusa studija na Medicinskom fakultetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini  ( Prvi upisni rok ), traje od 20. juna do 01. jula 2022.godine .
Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom i uplatnicu dostavljaju:
1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis/medicinski-fakultet/ ili
2. licno na Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, ( zgrada Metalurško-tehnološkog fakulteta ) ,  od 09:00 do 12:00 h kako slijedi:
UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
STUDENTSKA SLUŽBA
72000 ZENICA, ulica Travnicka cesta broj 1.
PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKI PROGRAM OPĆA MEDICINA ODRŽAT ĆE SE NA MEDICINSKOM FAKULTETU 07.07.2022.godine u 09:00 h u AMFITEATRU FAKULTETA
Uplatnica za prijemni ispit i obradu dokumenata – studijski program: Opća medicina
Uplatnica za prijemni ispit i obradu dokumenata – studijski program: Zdravstvena njega
Back To Top