skip to Main Content

PRIJEMNI ISPIT

UNIVERZITET U ZENICI

MEDICINSKI FAKULTET

03.07.2017.godine

 

O G L A S

 

PRIJEMNI ISPIT ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE NA KONKURS ZA UPIS U I GODINU INTEGRISANOG STUDIJA-OPĆA MEDICINA  NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI ZA AKADEMSKU 2017/2018 ODRŽAĆE SE :

10.07.2017.godine u 8,00h u AMFITEATRU FAKULTETA ZA METALURGIJU I METALE ( Travnička cesta br.1 ).

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVLJENI NA KONKURS DUŽNI SU DOSTAVITI :

1.LIČNU KARTU ( ILI DRUGI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT );

2.POTVRDU O PRIJAVI NA KONKURS.

 

UNIVERZITET U ZENICI

MEDICINSKI FAKULTET

03.07.2017.godine

 

O G L A S

 

PRIJEMNI ISPIT ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE NA KONKURS ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA-ZDRAVSTVENA NJEGA  NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI ZA AKADEMSKU 2017/2018 ODRŽAĆE SE :

10.07.2017.godine u 13,00h u AMFITEATRU FAKULTETA ZA METALURGIJU I METALE ( Travnička cesta br.1 ).

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVLJENI NA KONKURS DUŽNI SU DOSTAVITI :

1.LIČNU KARTU ( ILI DRUGI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT );

2.POTVRDU O PRIJAVI NA KONKURS

Back To Top
en_GBEN